Allt fler testar sig

Antalet testade som anger en svensk adress ökar allt mer, det är en stigande trend. Detta medför att möjligheten, att få de träffar man önskar, ökar i samma takt.