Vill du hjälpa till?

Det starkt växande intresset för DNA och släktforskning är mycket intressant för de som använder DNA i sin forskning runt människans rörelse genom tiderna. Göteborgs universitet, där forskning om äldre tiders DNA har en framstående plats, har också forskning kring vårt kulturarv. De ser med stort intresse på utvecklingen och vill gärna ha hjälp att förstå hur DNA och släktforskning påverkar synen på olika saker. De har därför startat en studie runt detta och vill gärna ha hjälp att fylla i en enkät, som är på svenska.

Gå gärna in på https://criticalheritagestudies.gu.se/clusters+and+heritage+academy/heritage-and-science/dnasurvey och läs mer.