MyHeritage, funktioner beläggs med abonnemangsavgifter

MyHeritage har ändrat sitt upplägg för DNA-tester. Som tidigare meddelat så kan man gratis ladda ner vissa andra företags tester, det gäller även fortsättningsvis, men nu tillkommer upplåsnings eller abonnemangskostnader för att använda ´de flesta verktygen, bland annat chromosombrowser och se träffarnas träd.

Vad som inte framgår i texterna är att de som köper kit inte får använda flertal verktyg utan abonnemangsavgifter , blnd annat får man inte se matchernas träd eller delade matchningar. Detta är en kraftig försämring och minskar radikalt värdet av testet, om man inte är villig att kontinuerligt betala abonnemanget