MyHeritage, funktioner beläggs med abonnemangsavgifter

MyHeritage har ändrat sitt upplägg för DNA-tester. Som tidigare meddelat så kan man gratis ladda ner vissa andra företags tester, det gäller även fortsättningsvis, men nu tillkommer upplåsnings eller abonnemangskostnader för att använda ´de flesta verktygen, bland annat chromosombrowser och se träffarnas träd.

Vad som inte framgår i texterna är att de som köper kit inte får använda flertal verktyg utan abonnemangsavgifter , blnd annat får man inte se matchernas träd eller delade matchningar. Detta är en kraftig försämring och minskar radikalt värdet av testet, om man inte är villig att kontinuerligt betala abonnemanget

Vill du hjälpa till?

Det starkt växande intresset för DNA och släktforskning är mycket intressant för de som använder DNA i sin forskning runt människans rörelse genom tiderna. Göteborgs universitet, där forskning om äldre tiders DNA har en framstående plats, har också forskning kring vårt kulturarv. De ser med stort intresse på utvecklingen och vill gärna ha hjälp att förstå hur DNA och släktforskning påverkar synen på olika saker. De har därför startat en studie runt detta och vill gärna ha hjälp att fylla i en enkät, som är på svenska.

Gå gärna in på https://criticalheritagestudies.gu.se/clusters+and+heritage+academy/heritage-and-science/dnasurvey och läs mer.

Lite om Gedmatch


Gedmatch är en öppen databas med möjlighet att ladda ner testresultat från olika företags autosomala tester. Resultatet är listor som visar sannolika kopplingar till andra testade. De uppgifterna kan sedan användas för att söka vidare genom att använda träffarnas identitet och få fram ytterligare matchlistor som visar respektive träffs lista. Sedan kan man klättra vidare bland dessa listor.

Gedmatch visar inte nerladdat rådata.

När du laddat ner filer från testbolaget har du samtidigt medgett det som står i villkoren, och det innebär i praktiken att uppgifterna kan användas för olika syften i framtiden.

Du själv ansvarar för ditt eget test, men tänk på att du bör ha ett uttryckligt (och skriftligt) samtycke från de vars data du laddar upp till Gedmatch, eller från de du instruerar om uppladdning. Det ska visa att de förstått var deras uppgifter hamnar och hur det kan användas.

Ökar så det knakar

Antalet testade  hos FTDNA ökar lavinartat. Under de tre senaste månaderna har det tillkommit nästan 5 000 testade med adress i Sverige.
Hur många som fyllt på med fler tester än de som de ursprungligen tog vet vi inte, men att det är många framgår av alla de inlägg som finns på nätet.