DNA Genealogy Experiment

Denna användarguide publicerades 2015-01-21

Dnagen är ett svenskt projekt utvecklat av Göran Runfeldt i samarbete med SSGG. Syftet med verktyget är att förenkla jämförelsen av släktträd för Family Finder-matchningar, vilket ofta kan vara väldigt tidsödande, speciellt i Sverige där systemet med patronymikoner gör det svårt att jämföra släktträd med Family Tree DNAs egna släktträdsvy.

dnagen-family-tree

Eftersom det för personer med många svenska rötter i många fall inte räcker med att jämföra släktnamn så tar Dnagen det ett steg längre och jämför automatiskt alla namn, årtal och platser för alla anor i alla DNA-matchningars släktträd, för att snabbt ringa in potentiella gemensamma anor i släktträden. Verktyget reparerar även så långt det går ”trasiga” svenska tecken, översätter angivna svenska platsnamn angivna i olika format (t.ex. ”Dalby (S)” och ”Dalby församling, Värmland”) till enkelt jämförbara orter med hjälp av sockenlistor, jämför namn med olika stavning (t.ex. Jan och Johan).

Längre tillbaka i svensk släktforskning saknas ofta uppgifter om födelseår. Då beräknar verktyget möjliga årsintervall baserat på kända årtal på anor och ättlingar. Uppskattade årtal visas inom parentes, t.ex (1563-1620), så att man inte ska behöva ödsla tid på att jämföra personer som omöjligt kan ha levt samtidigt.

dnagen-jmf-tabell

Heatmap: Geografisk jämförelse och ICW-matchningar (In Common With)

I många fall räcker pappersforskningen inte till för att hitta gemensamma anor mellan två DNA-matcher. Det kan bero på att en eller båda sidorna inte har kommit tillräckligt långt tillbaka i sin forskning, stött på ett hinder såsom okända föräldrar, eller ett s.k. NPE, non-paternity event – felaktigt antaget faderskap. Statistik på Dnagen visar också att väldigt få släktträd är helt utforskade på alla linjer upp till 6 generationer, vilket är vad som skulle krävas på både ditt och din matchnings träd för att kunna göra en full autosomal jämförelse på FTDNAs uppskattade släktskap ”5th Cousin-Remote”.

Därför finns även en geografisk jämförelsefunktion, där alla kända födelse- och dödsplatser från två eller flera träd kan jämföras på en s.k. ”heatmap” eller värmekarta. Med heatmap-verktyget får man snabbt en överblick över var sina egna och matchningarnas anor har levt, vilket kan ge ledtrådar till vart gemensamma anor kan ha träffats.

dnagen-heatmap

När man zoomar in på ett område på kartan så filtreras listan med personer, så att man snabbt kan jämföra personerna som har någon anknytning till området.

Multijämförelsen är användbar med s.k. ICW-matchningar, gemensamma matchningar. Om flera DNA-matchningar även matchar varandra finns det en möjlighet att man har gemensamma anor. Genom att jämföra dem på samma heatmap kan man se om det finns något område där personerna har gemensamt ursprung, och på så vis försöka ringa in släktskapet.

Tyvärr innehåller FTDNA-släktträd för närvarande endast födelse- och dödsplatser på personer; Andra uppgifter om bostadsorter i släktträden filtreras bort. Förhoppningsvis kommer FTDNA att ta med även sådana uppgifter i framtiden, vilket skulle göra verktygen mer användbart.

Olika typer av DNA-test: Family Finder,Y-DNA och mtDNA

Både Family Finder (autosomalt test), Y-DNA och mtDNA-matchningar går att ladda ner och analysera med verktyget. Funktionen för personjämförelse tar hänsyn till matchningstypen vid jämförelse, så vid Y-matcher jämförs enbart faderslinjen och vid mt-matcher enbart moderslinjen. För X-matcher (matchningar på X-kromosomen) filtreras son-far-relationer bort, eftersom män alltid ärver sin X-kromosom från modern. (Det finns även möjlighet att göra full autosomal jämförelse för X-matcher, om man misstänker att släktskap kan finnas på flera linjer)

Stöd för att administrera flera FTDNA-kit

Hängivna DNA-släktforskare ser ofta till att testa så många släktingar som möjligt för att få bästa möjliga forskningsunderlag. Det leder ofta till att man får många olika kit och inloggningar att hålla reda på, och om man enbart använder FTDNAs hemsida för att jämföra resultat från olika släktingar blir det lätt väldigt många ut- och inloggningar.

Därför har Dnagen stöd för att registrera flera kit på samma konto, så länge som de är registrerade på samma epostadress hos FTDNA. (En extra säkerhetsfunktion)

Sedan får man en översikt över alla DNA-matchningar på alla olika kit, vilket gör det lättare att se hur matchningarna hänger ihop och vilken gren de hör till.

dnagen-overview

Om man har testat båda sina föräldrar så kan man också i listan enkelt upptäcka s.k. IBS (Identical by state), DNA-matchningar som inte kommer från den ena eller andra föräldern utav av gemensamma småsegment från båda sidorna och oftast kan avfärdas som en mycket mer långväga släktskap än vad FTDNA uppskattar. Den översta raden i listan ovan visar ett sådant fall med en match uppskattad till 5th Cousin-Remote som ingen av föräldrarna delar.

 

Komma igång

För att komma igång är allt som behövs ett eller flera FTDNA-kit registrerade på din epostadress och några FF/Y/mt-resultat. För att få bästa användning bör du också ha laddat upp en Gedcom-fil på alla dina FTDNA-kit. Testade webbläsare är Chrome, Firefox och nyare versioner av Internet Explorer.

Börja med att registrera din epostadress på https://dnagen.net. Notera att det måste vara samma epostadress som du använder på Family Tree DNA.

dnagen-registration

Sedan behöver du välja ett lösenord. Det behöver inte vara samma som på FTDNA utan ska helst vara något annat (för bästa möjliga säkerhet).

dnagen-password

Sedan behöver du skapa minst två bokmärken i din webbläsare. Du hittar dessa bokmärken på första sidan (”Home”) efter att du valt ett lösenord.

dnagen-guide

Det första bokmärket är till för att ladda ner ditt eget släktträd (”myFamilyTree”) från FTDNA och det måste du köra för att kunna registrera ett kit på sidan. (Det går att köra även om du inte har laddat upp något släktträd)

Sedan täcker de tre andra bokmärkena de olika testtyperna på FTDNA: Family Finder, Y-DNA och mtDNA. Family Finder är det testet som man har mest nytta av på Dnagen, eftersom det är svårast att jämföra sådana träffar som kan vara på vilken släktlinje som helst, men om du vill kan du även ladda upp dina matchningar på de andra resultaten.

Chrome

För att spara bokmärkena i webbläsaren Chrome drar du dem enklast helt enkelt till bokmärkesfältet, som i bilden ovan.

Firefox

Med webbläsaren Firefox kan du antingen dra bokmärkena till bokmärkesfältet eller högerklicka på vart och ett av dem och välja ”Lägg till bokmärke”.

Internet Explorer

Med Internet Explorerar kan du också antingen klicka och dra bokmärkena till Favoriter, eller högerklicka på länkarna och välja ”Lägg till i favoriter”. Om du får en säkerhetsfråga så behöver du svara Ja.

dnagen-explorer-bookmark

När du har lagt till dina bokmärken behöver du logga in på Family Tree DNA på det kit som du vill använda med Dnagen. När du har loggat in kör du först bokmärket My Family Tree Downloader och väntar tills du får ett meddelande som säger att ditt släktträd har laddats ner.

dnagen-tree-downloaded

Family Tree-matchningar

Nu kan du gå vidare och ladda ner dina matchningars släktträd. Börja med att gå till sidan Family Finder Matches och kör sedan bokmärket Family Finder Matches Downloader. Du kommer nu att se en mätare som visar hur nedladdningen fortskrider. Vänta tills mätaren har nått 100%.

dnagen-progress-bar

När nedladdningen är klar visas ett meddelande.

dna-trees-downloaded