Det skrivs om DNA på många ställen

Vi kan se att intresset sprider sig, den ena tidningen efter den andra har uppslag om DNA.
Tv och radio täcker det ena området efter det andra.

Snart är ämnet i var mans mun.

Kolla på Anbytarforums DNA-avdelning