Vilket test ska jag välja?

Den vanligaste frågan från den som är nybörjare inom DNA-släktforskning är ”Vilket DNA-test ska jag välja?” Och det enkla svaret är: ”Det beror på…”

Det beror på vilket syfte du har med att göra ett DNA-test i din släktforskning. För att försöka hjälpa till i valet av DNA-test presenterar vi här nedan en genomgång av vilket sorts test som kan besvara vilken frågeställning.

DNA-tester för släktforskare erbjuds av flera företag. Längst ner på denna sida hittar du länkar till vart och ett av dem och en presentation av vilka typer av test de erbjuder.

Det finns tre typer av DNA-test. Dessa testar de olika delarna av ditt DNA:

Test av Autosomalt DNA

Med detta kan du hitta nu levande släktingar (upp till 5-10-männingar) via alla grenar i ditt anträd. Andra testade personer, som DNA visar att du är släkt med, visas i en lista tillsammans med kontaktuppgifter (normalt brukar man få träff på 100-600 släktingar). Läs mer…

Test av Y-DNA

Här får du reda på två saker. Dels hittar du andra testade personer som är släkt med din raka fädernelinje via sin raka fädernelinje. Dels får du reda på hur din rakt uppstigande fädernelinje migrerat från Afrika för 100 000 år sedan till där du finns idag. Endast män kan testa Y-DNA då kvinnor saknar den s.k. Y-kromosomen. Läs mer…

Test av mtDNA

Här får du reda på två saker. Dels hittar du andra testade personer som är släkt med din raka mödernelinje via sin raka mödernelinje. Du får även reda på hur din rakt uppstigande kvinnolinje migrerat från Afrika för 100 000 år sedan till där du finns idag. Både kvinnor och män bär på mtDNA och kan alltså testa detta. Läs mer…

Var och en av testtyperna har sina förtjänster, beroende på ditt syfte. Vi har här betygsatt testernas användbarhet från 1 till 5, där 5 är bäst.

Syfte Auto-
somalt
YDNA mtDNA Kommentar
Kontrollera ett släktskap som hittats i skriftliga källor i äldre tid Betyg 1 Betyg 5 Betyg 4 Nyckeln är att hitta raka mans- eller kvinnolinjer från det släktskap som ska undersökas.
Undersöka om två nutida personer är syskon/halvsyskon Betyg 5 Betyg 5 Betyg 4 YDNA om båda är män och mtDNA om båda är kvinnor
Hitta okänd fader inom 2-3 generationer Betyg 5 Se nedan Se nedan Bäst är om man har en misstänkt, vars släktingar man kan testa. Men man kan ha tur även utan en misstänkt.
Hitta okänd fader längre än 2-3 generationer tillbaka
Om barnet till den okände fadern var en pojke som har manliga ättlingar
Betyg 3 Betyg 5 Betyg 0 Bäst är om man har en misstänkt, vars släktingar man kan testa. Men man kan ha tur även utan en misstänkt.
Hitta okänd fader längre än 2-3 generationer tillbaka
Om barnet till den okände fadern var en pojke som inte har manliga ättlingar
Betyg 3 Betyg 0 Betyg 0 Bäst är om man har en misstänkt, vars släktingar man kan testa. Men man kan ha tur även utan en misstänkt. 
Hitta okänd fader längre än 2-3 generationer tillbaka
Om barnet till den okände fadern var en flicka
Betyg 3 Betyg 0 Betyg 0 Bäst är om man har en misstänkt, vars släktingar man kan testa. Men man kan ha tur även utan en misstänkt.
Hitta nu levande släktingar, 3-15-männingar Betyg 5 Betyg 2 Betyg 1  
Kartlägga släktgrenar i tiden före skriftliga källor Betyg 0 Betyg 5 Betyg 4 Nyckeln är att hitta raka mans- eller kvinnolinjer
Verifiera din pappersforskning Betyg 2 Betyg 5 Betyg 4 Kräver tester av många personers YDNA och mtDNA för att verifiera flera grenar
Ta reda på sin haplogrupp som kvinna Betyg 0 Betyg 0 Betyg 5
Ta reda på sina haplogrupper som man Betyg 0 Betyg 5 Betyg 5
Få ledtrådar till släktens geografiska ursprung Betyg 4 Betyg 1 Betyg 1 Arvet av DNA är mestadels slumpmässigt, så det reflekterar inte alla delar av släkten
Kartlägga hur släktens raka fäderne- och mödernelinje förflyttat sig från ursprunget i Afrika för hundratusen år sedan till idag Betyg 0 Betyg 5 Betyg 5  
Söka biologiska föräldrar till adopterad pojke Betyg 5 Betyg 3 Betyg 2  
Söka biologiska föräldrar till adopterad flicka Betyg 5 Betyg 0 Betyg 2  
Få fram ett helt släktträd ur ditt DNA Betyg 0 Betyg 0 Betyg 0 Det går inte att få fram ett färdigt släktträd ur ditt DNA. Krävs alltid pappersforskning i botten.
Få veta hur stor andel Neanderthalgener du har i ditt DNA Betyg 3 Betyg 0 Betyg 0 Grov uppskattning kan fås.
Ha roligt och hitta nya släktingar Betyg 5 Betyg 5 Betyg 5 Du får garanterat nya släktingar och gör nya spännande upptäckter!

En sådan här sammanställning är naturligtvis lite förenklad för att bli överskådlig för den som är nybörjare, men ger förhoppningsvis en bra grund när du ska välja dina första DNA-test.

Kom bara ihåg att det är viktigt att du har en bra släktforskning via vanliga källor i botten! Ett DNA-test kan bara visa att två personer är släkt och ungefär på vilket avstånd. För att veta hur ni är släkt krävs en släktutredning via traditionell släktforskning.

I Facebook-gruppen DNA-anor finns många erfarna DNA-släktforskare att fråga inför och efter ditt DNA-test.

Testföretag

Här finns en jämförelsetabell över de olika företagens testerbjudanden.

Family Tree DNA. Det företag där flest svenskar testar sig. Erbjuder de bästa testerna av Y-DNA och mtDNA.

MyHeritage. Företaget med flest testade från Europa. Stora även i Skandinavien.

23andMe. Företaget som funnits längst på marknaden. Har mest fokus på hälsa och DNA.

AncestryDNA. Företaget med den största databasen, men det är mest amerikaner. Bra när man ska söka emigrantättlingar i USA.

Geno2.0. National Geographics DNA-test. Ger snygg presentation av ditt djupa ursprung via Y-DNA och mtDNA, men bygger på föråldrade data.