23andMe

23andMe är ett privatägt företag baserat i Kalifornien, USA. Det grundades 2006 av Anne Wojcicki som nu är VD och flitig gäst i amerikanska medier när ämnet DNA-tester för personligt bruk debatteras. Företagets namn refererar till att det mänskliga genomet består av 23 par av kromosomer och att testerna vänder sig till personer som vill veta mer om sitt eget genoms unika egenskaper.

Företaget erbjöd ursprungligen DNA-tester som förutom släktskap också innehöll information om den testades personliga risk för att få ärftliga sjukdomar. Hälsoinformationen stoppades dock i november 2013 av amerikanska hälsomyndigheten FDA eftersom DNA-testerna inte ansågs vara tillräcklig vetenskapligt underbyggda. Amerikanska myndigheter hävdar att alla DNA-testresultat måste utvärderas av medicinskt utbildad personal för att ha något medicinskt värde för den testade.

Från december 2014 har företaget börjat erbjuda hälsotester för kunder i Storbritannien. Det brittiska testet omfattar inte de mest kontroversiella hälsotesterna och omfattar numera mindre än 100 av de ursprungliga 240 testade ärftliga sjukdomarna. De brittiska testerna kommer enbart att levereras till adresser i England och Wales av juridiska skäl.

För skandinaviska kunder finns möjlighet att beställa DNA-tester för släktskapsberäkningar via labbet i Kalifornien. Företaget var tidigt ute med autosomala DNA-test och har förmodligen den största databasen för jämförelser av dessa test. Nackdelen med matchningarna i 23andMe databas är att matchningarna är anonyma av sekretesskäl. Många av de testade är enbart intresserade av hälsoaspekterna och vill inte synas med namn och epostadress. Räkna med att få 5 gånger så många autosomala matchningar i 23andMe databas som i FTDNA men att endast en av 5 svarar på kontaktförsök via internchatten på 23andMe. De som svarar har oftast små kunskaper om sina anor.

Kromosomläsaren på 23andMe som används för att jämföra matchningarnas positioner fungerar utmärkt och erbjuder ungefär samma funktionalitet som den på FTDNA. Begränsningarna är stora och användbarheten liten av ”Ancestry Composition” dvs jämförelse den testade och olika geografiska folkgrupper på samma sätt som den funktion som heter ”Population Finder” hos FTDNA. Bättre då att ladda ner rådatat från 23andMe och ladda in den i Gedmatch och använda dess folkgruppsjämförelse. På köpet får man då en matchningsfunktion med väldigt många autosomala testade från FTDNA samt Ancestry. Det är också möjligt att för en billig penning föra över resultaten till FTDNA för att på så sätt finnas representerad i båda företagens databaser.

Med ett autosomalt test från 23andMe följer en ytlig test av haplogrupper för såväl Y-kromosomen som mitokondrieDNA. Benämningarna på de rapporterade haplogrupperna är dock föråldrade och av ringa värde för släktforskare.

För att få maximal nytta av ditt test, kan du följa följande checklista:

  1. Beställ på nätet hos https://www.23andme.com/ (obs den höga portokostnaden på 99 dollar utanför USA!)
  2. Öppna ditt testkit som kommit med posten och spotta i tuben, förslut tuben och skicka tillbaka den, glöm ej att registrera den medföljande streckkoden på nätet
  3. Ladda upp ditt släktträd på 23andMe och när DNA-resultatet kommer undersök matchningar med de andra testades släktträd.
  4. Ladda ner ditt DNA-rådata från 23andMe och ladda upp det hos tredjepartsleverantören GEDMatch (gratis men registrering krävs)