Family Tree DNA

Family Tree DNA (FTDNA) i Houston, Texas, är ett företag som helt fokuserar på tester för släktforskare. Det är det företag som är absolut vanligast bland svenska släktforskare att testa sig hos och de har det bredaste utbudet av DNA-tester för släktforskning.

FTDNAs test av autosomalt DNA kallas Family Finder och ger dig som resultat en lista tusentals andra testade personer som via sitt DNA visar sig vara dina släktingar. Du får kontaktuppgifter till släktingarna och många av dem har också lagt in sina släktträd, så att ni kan söka efter var era gemensamma anor finns. Det är en ”levande” databas, så varje vecka rasslar det in nya släktingar i listan.

Test av Y-DNA (endast män), alltså det DNA som ärvs via fädernelinjen, hos FTDNA kan göras på flera sätt och nivåer. Lämpligen börjar du med ett Y67 eller Y37. Då får du dels veta vilken gren du tillhör på mänsklighetens släktträd på manssidan och dels får du en lista på andra testade personer som via sina fädernelinjer är släkt med din fädernelinje. Du kan sedan gå vidare och testa specifika mutationer (s. k. SNPs) för att se om just du har dessa. Eller beställa testet BigY, som testar i princip hela din Y-kromosom och hittar både kända och nya mutationer.

För att testa ditt mtDNA (både kvinnor och män), alltså det DNA som ärvs via mödernelinjen, görs genom att beställa testet mtFullSequence hos FTDNA. Då får du dels veta vilken gren du tillhör på mänsklighetens släktträd på kvinnosidan och dels får du en lista på andra testade personer som via sina mödernelinjer är släkt med din mödernelinje. Testet testar 100% av ditt mtDNA och hittar därför både kända och nya mutationer.

För att få maximala nytta av dina test, kan du följa följande checklista:

  1. Välj ett eller flera tester
  2. Beställ på nätet hos Family Tree DNA
  3. Topsa dig med det testkit som kommer på posten och skicka sedan tillbaka det
  4. Gå med i projektet ”Swedish DNA” hos Family Tree DNA, för att få hjälp att tolka ditt resultat och enkelt kunna jämföra dig med andra testade från samma område. (det finns förstås även andra ”landsprojekt” om de passar dina rötter bättre)
  5. Titta på dina resultat och undersök de matchningar med andra testade som du får
  6. Dela med dig av ditt släktträd till dina matchningar för att försöka hitta var släktkopplingarna finns
  7. Försök hela tiden lära dig mer om vad dina resultat betyder och vad de säger om din släkt
  8. När du testat Y-DNA och/eller mtDNA, gå med i de projekt som jobbar med just din s.k. haplogrupp. Då kan experterna i projektet råda dig om hur du ska gå vidare.